CNC

shimimage2

כרסום וחריטה ב-5 צירים, 7 צירים ויותר

עיבוד שבבי הוא תהליך ייצור תעשייתי בו מגוש של חומר גלם גדול דיו להכיל את המוצר הסופי כולו ובעזרת מכונות לעיבוד שבבי כגון מחרטות, וכרסומות , מוסר עודף החומר ברמות דיוק המגיעות עד אלפית המילימטר. בתהליך הסרת עודפי החומר משתמשים בכלים מיוחדים (מקדח, כרסום, מסורים וכדומה) המחוברים למכונות הנזכרות, והם בעלי צורות שונות המיועדות לשימושים מגוונים ולחומרי גלם רבים. תהליכי עיבוד נקבעים מתוך מטרה של חיסכון במשאבים וחיסכון בזמן, תוך שמירה על טיב פני שטח ודיוק נדרשים. מהנדסי התעשייה צריכים למצוא פשרה בין הגורמים השונים.

חריטה

פעולת המחרטה, הנקראת "חריטה" (Turning) היא הורדת חומר בעזרת סכין חריטה, על ידי עיבוד סיבובי מסביב לחומר הגלם. הפעלת המחרטה יכולה להיות ידנית או ממוחשבת - CNC. משתמשים בה לעיבוד חלקים ציריים סימטריים. החומרים המעובדים יכולים להיות מתכות, עץ וחומרים פלסטיים.

כרסום

כַּרְסֹמֶת היא מכונה לעיבוד שבבי, המשמשת לעיבוד מדויק של משטחים מישוריים וצורתיים. כירסוּם הוא השיטה הנפוצה ביותר לעיבוד שבבי, ומשמשת לעיבוד של כמעט כל הצורות הגאומטריות. כלי העיבוד של הכרסומת נקרא כַּרְסֹם. בשונה מחריטה, הכרסום מסתובב בכּוֹשׁ הכרסומת, והעֻבָּד נע לעומתו (פרט לכיוון האנכי Z). הכרסומות קיימות בשתי תצורות בסיסיות: אנכית ואופקית, בהתאם לכיוון הכוש.

כרסומות פשוטות מאפשרות תנועה בשלושה צירים (X,Y,Z). אך קיימות כרסומות בעלות צירי סיבוב אחד, שניים או יותר נוספים.

בתעשייה נהוג להבחין בין שני סוגי מכונות:

1. מכונות כרסום קונבנציונאליות - מכונות שחלק ניכר מהפעלתן מתבצע ידנית.
2. מכונות כרסום בעלות בקרה ספרתית (NC/CNC) - מכונות שהפעולות בהן מבוצעות ללא מעורבות העובד. בשוק קיימות מכונות CNC המסוגלות לעבד גם בארבעה וחמישה צירים.

ישנם סוגים שונים של כרסומים למטרות שונות. ביניהם:

1. כרסום דסקה - למטרות חיתוך
2. כרסום אצבע - למטרות חיתוך וגימור או לחריצים עמוקים
3. כרסום שיכור - להורדת שבבים באופן גס

כאשר נדרש עיבוד לצורה מיוחדת ניתן להשתמש בכרסום צורתי לא סטנדרטי.